Ετήσια Γεν. Συνέλευση 2-4-2023

Καλούνται τα μέλη της Ραδιολέσχης Καρδίτσας στην ετήσια Γενική Συνέλευση του συλλόγου, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Απριλίου 2023 και ώρα 10:30 στο γραφείο του συλλόγου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2022.

2. Προγραμματισμός δράσεων για το έτος 2023.

3. Ενημέρωση για την παραμονή του σύλλογου στο σύστημα εθελοντισμού πολιτικής προστασίας.

4. Εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής.

Η παρουσία όλων των μελών είναι επιβέβλημένη....!!

 

………

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Απριλίου 2023, η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας με θέματα:

1. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022.

2. Προγραμματισμός δράσεων για το έτος 2023.

3. Ενημέρωση για την παραμονή στο σύστημα εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας.

4. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Αφού παρουσιάστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους και ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός και δόθηκαν οι απαντήσεις και διευκρινήσεις στις ερωτήσεις των μελών, η Γενική Συνέλευση αποδέχτηκε και ενέκρινε τον Απολογισμό.

Στην συνέχεια παρουσιάστηκαν οι προτάσεις για τις δράσεις του παρόντος έτους και με τις απαραίτητες προσθήκες και προτάσεις των μελών έγιναν αποδεκτές και ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η υλοποίησή τους.

Ακολούθησε ενημέρωση για το νέο νόμο 4662/2020 - ΦΕΚ 27/Α/7-2-2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα με αυτόν αλλάζει όλο το σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, το παλιό Μητρώο καταργείται, έχουμε πλέον την ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας και την επανεγγραφή όλων των Εθελοντικών Οργανώσεων στο νέο Μητρώο, σύμφωνα με τις νέες διαδικασίες και με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν τουλάχιστον 12 μέλη της οργάνωσης που κατέχουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας.

Αφού παρουσιάστηκαν οι σχετικές διαδικασίες όπως προβλέπονται από το Νόμο και τις σχετικές Αποφάσεις, καθώς και οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται, διαπιστώθηκε από την Γενική Συνέλευση ότι είναι προς όφελος του συλλόγου και εξ αυτού απαραίτητο να παραμείνει ο σύλλογος στον σύστημα Εθελοντισμού.

Τέλος διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των νέων οργάνων διοίκησης του συλλόγου.

 

 

sigjrr

 

 

random_16.jpg
Greek English French German Italian Russian Spanish
1280172
(Since25Apr2012) Το_"ip"_σου_είναι_το..44.213.60.33