Εκλογές Συγκρότησης Δ.Σ της Ραδιολέσχης (2019).

 
 
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου, που προήλθε από τις εκλογές της 24ης Μαρτιου 2019.
Πρόεδρος:         Αυγέρης Σπυρίδων SV4DDM
Αντιπρόεδρος: Παπούλιας Δημήτριος SV4DDK
Γραμματέας:     Αδάμος Ιωάννης SV4RRK
Ταμίας:              Παναγιώτης Μανώλης SV4GEG
Μέλη:                Αδάμος Κωνσταντίνος SV4RTG, Βογιατζής Δημήτριος SV4GDE, Ζυγούρης Δημήτριος SV4RHF.
 
 

sigjrr