Γνώσεις - Νομοθεσία

 

 

    rck1      
   

 

     
   

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

     
   

 

     
pdf 24

Ενδεικτικές Ερωτήσεις Γραπτών Εξετάσεων   Download  
pdf 24

Ερωτηματολόγιο Πολλαπλών Επιλογών Κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου _ (SY)   Download  
pdf 24

3

Ερωτηματολόγιο Πολλαπλών Επιλογών Κατηγορίας 1 _ (SV)   Download  
pdf 24

4

Αίτηση/Εξουσιοδότηση Χορήγησης Αδείας Λειτουργίας Ρ/ερασιτεχνικού Σταθμού   Download  
pdf 24

5

Αίτηση/Εξουσιοδότηση Τροποποίησης Αδείας Λειτουργίας Ρ/ερασιτεχνικού Σταθμού   Download  
pdf 24

6

Αίτηση/Εξουσιοδότηση Ανανέωσης Αδείας Λειτουργίας Ραδιοερασιτεχνικού Σταθμού   Download  
pdf 24

7

Αίτηση/Εξουσιοδότηση Χορήγησης πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη   Download  
doc 24

8

Οδηγίες Χορήγησης Ανανέωσης & Τροποποίησης Αδείας Λειτουργίας Ρ/ερασ. Σταθμού   Download  
doc 24

9

Οδηγίες Χορήγησης πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη   Download  
pdf 24

10

 new HF Band plan 2020

       VHF Band plan 2017

       UHF Band plan 2017

 

Download

Download

Download

 
pdf 24

11

HF Manager Handbook V.8.0   (August 2011)   Download  
pdf 24

12

VHF/UHF BAND PLAN 2013   (copy from VHF_Handbook_V6_12)   Download  
pdf 24

13

VHF_Managers Handbook_V7_51           ( 28 May 2016 )   Download  
pdf 24

14

new  E K K Z Σ 2021____ ( Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων )   Download  
pdf 24

15

ΦΕΚ 1579Β/2002___ Κανονισμός Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου   Download  
pdf 24

16

 Νέος _ Κανονισμός λειτουργίας Ερασιτεχ. Σταθμών Ασυρμάτου_2 Σεπτ. 2011   Download  
pdf 24

17

Τροποποίηση Υ.Α. 38200_1136 _2-Σεπ-2011 ( Κανονισμός )_21 Μαρτ 2013   Download  
pdf 24

18

Νόμος 2801Α/2000__ Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπ. Μεταφ. & Επικοινωνιών   Download  
pdf 24

19

Νόμος 3431Α/2006__ Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών & άλλες Διατάξεις   Download  
pdf 24

20

Ραδιοερασιτεχνικοί Σύλλογοι   Download  
pdf 24

21

Διαδικασία Λειτουργίας σε Έκτακτη Ανάγκη (IARU HF INTERNATIONAL)   Download  
 pdf 24

22

IARU. Οδηγός Τηλεπικοινωνιών Εκτακτών Αναγκών 01 Ιαν.2015   Download  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
    cq woolf      

 

 

 

1271367
(Since25Apr2012) Το_"ip"_σου_είναι_το..3.230.173.188