Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ένας ραδιοερασιτέχνης στο τιμόνι του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο SV4LGB Δημήτρης Παπαστεργίου, ο μέχρι χθες Δήμαρχος Τρικκαίων.

Στο Υπουργείο που υπαγόμαστε. Ας του ευχηθούμε καλή και εποικοδομητική θητεία, προς όφελος και ημών των ραδιοερασιτεχνών.

 

 
 

sigjrr

 
 

Επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης

 

Μια ευχάριστη έκπληξη είχαμε απόψε στην Ραδιολέσχη Καρδίτσας, όταν μας επισκέφθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ραδιοερασιτέχνης (SV4CEA) μέλος του συλλόγου μας και αγαπητός φίλος Κωνσταντίνος Τσιάρας.

Συζητήσαμε για το σύλλογο και την πορεία του και λοιπά θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Του ευχηθήκαμε καλή επιτυχία και ανανεώσαμε το ραντεβού για μετά τις εκλογές, για μια εκτενέστερη συζήτηση για τα θέματα που αφορούν το σύλλογο.

 

 
 

sigjrr

 
 

Εθνικός Μηχ. Διαχείρισης Κρίσεων

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Σύμφωνα με το Ν.4662 (ΦΕΚ A 27) 07.02.2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις», αναβαθμίζεται το σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας.

Για να πραγματοποιηθεί η αναβάθμιση αυτή, η οποία πλέον θα στηρίζεται στον Εθελοντή που θα αποκτά την ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας, βάσει του οποίου θα μπορεί κάποια Οργάνωση να συμμετέχει στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.), απαιτείται η επανεγγραφή όλων των Εθελοντικών Οργανώσεων μέχρι 13 Μαΐου.

Για να γίνει αυτό απαιτείται τουλάχιστον δώδεκα (12) μέλη να αποκτήσουν τη ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας.

Τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων, προκειμένου να λάβουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας, πρέπει να έχουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα επί τουλάχιστον τριετία ή υπήκοοι τρίτων χωρών, που είναι κάτοχοι άδειας παραμονής επί μακρόν διαμένοντος.

β. Να μιλούν και να γράφουν με επάρκεια στην ελληνική γλώσσα.

γ. Να μην διώκονται και να μην έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα που αποτελούν κωλύματα για την πρόσληψη στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007).

δ. Να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος και να μην υπερβαίνουν το εξηκοστό πέμπτο (65ο) της ηλικίας τους, Προκειμένου για υποστηρικτικές δράσεις το ως άνω όριο ηλικίας παρατείνεται έως το εβδομηκοστό (70ο) έτος.

ε. Να έχουν αποδεδειγμένα καλή σωματική και ψυχική υγεία που θα πιστοποιείται κατόπιν υποβολής γνωμάτευσης καλής γενικής ιατρικής κατάστασης, από ιατρούς ειδικότητας παθολόγου, καρδιολόγου και ψυχιάτρου, δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας.

στ. Να έχουν λάβει την απαιτούμενη πιστοποιημένη εκπαίδευση και πιστοποίηση από τη Σχολή Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή πρέπει τα μέλη να προσκομίσουν μέχρι την Τετάρτη 10 Μαΐου τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο https://www.facebook.com/.../permalink/10160980178583523/ )

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας

3. Πρόσφατες γνωματεύσεις καλής γενικής ιατρικής κατάστασης, από ιατρούς ειδικότητας παθολόγου, καρδιολόγου και ψυχιάτρου, δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας.

4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο https://www.facebook.com/.../permalink/10160980179118523/ ), η οποία θα εκδοθεί μέσω του gov.gr και της αντίστοιχης εφαρμογής: (https://dilosi.services.gov.gr/create/q/templates)

με την χρήση των κωδικών του taxisnet, στην οποία θα προστεθεί το παρακάτω κείμενο:

α. δεν έχει ασκηθεί εις βάρος μου ποινική δίωξη και δεν έχω καταδικαστεί για εγκλήματα που αποτελούν κωλύματα για την πρόσληψη στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007).

β. δεν είμαι μέλος σε άλλη, υπό ένταξη, εθελοντική οργάνωση του Μ.Ε.Ο.Π.Π.

γ. Συναινώ στην επεξεργασία των στοιχείων μου σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 16126/20-9-2022 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Αφού συμπληρώσετε το παραπάνω κείμενο, στο επόμενο πεδίο "στοιχεία αποδέκτη του εγγράφου σας" και στο πλαίσιο Προς, καταχωρείτε "το Τμήμα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας της Γ.Γ.Π.Π."

Στην περίπτωση που εκτυπωθεί και χρησιμοποιηθεί το συνημμένο έντυπο θα πρέπει να θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής από το ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή.

Στις ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου και καρδιολόγου θα πρέπει να πιστοποιείται «η καλή γενική ιατρική κατάσταση και υγεία και κρίνεται κατάλληλος/η να αποκτήσει την ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας».

Στην αντίστοιχη γνωμάτευση του ψυχιάτρου πρέπει να πιστοποιείται ότι «είναι ψυχικά και σωματικά υγιής και κρίνεται κατάλληλος/η να αποκτήσει την ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας».

Τα έντυπα της Αίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης έχουν αναρτηθεί στο φάκελο Αρχεία της ομάδας.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία επικοινωνείτε μαζί μου.

 
 

sigjrr

 
 

Παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2023

 

Τιμούμε την 25η Μαρτίου 1821.

Συμμετέχουμε στην παρέλαση της Καρδίτσας την 25η Μαρτίου 2023

 

 
 

sigjrr

 
 

DroidStar - Εφαρμογή για QSO

2023-02-23-DroidStar

 

DroidStar

Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε στο ψηφιακό δίκτυο του HELLAS-FRN στο Ηam2 μόνο με ένα κινητό τηλέφωνο ή tabletAndroid! Χρησιμοποιώντας αυτήν την υπέροχη απλή εφαρμογή, μπορείτε να συνδεθείτε από οπουδήποτε στον κόσμο και να κάνετε QSO ενώ βρίσκεστε εν κινήσει!. Για γρήγορη εγκατάσταση χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε έναν κωδικοποιητή φωνής, απλώς επιλέξτε TGIF και 20222 στα αναπτυσσόμενα μενού. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε TG 20222 και πατήστε σύνδεση.

 
 

sigjrr

 
 

499 ΤΔΒ Το «Τσιγγάνικο Τάγμα»

 

499 ΤΔΒ. Λειτούργησε από το 1949 μέχρι και το 1975 με έδρα την πόλη μας, την Καρδίτσα.

Μπορούμε να βρούμε στοιχεία και πληροφορίες για την μονάδα αυτή, από τους παλαιότερους Καρδιτσιώτες; Γνωρίζει κάποιος που ήταν το στρατόπεδό της; Υπάρχουν μήπως σχετικές φωτογραφίες; Υπάρχει κάποιος που υπηρέτησε στην μονάδα;

…..

Το «Τσιγγάνικο Τάγμα»

Η άγνωστη ιστορία του 499 Τάγματος Διαβιβάσεων

Ο τίτλος του άρθρου ίσως προδιαθέτει τον αναγνώστη για κάτι άλλο, όμως η σκωπτική ονομασία δίκαια αποδόθηκε στη Μονάδα αυτή, που ήταν ενεργή από το 1949 έως το 1975, λόγω της ιδιάζουσας αποστολής και του μοναδικού τρόπου λειτουργίας της.

Σκοπός του κειμένου είναι να τιμηθούν τα στελέχη που υπηρέτησαν σε αυτή την ιδιαίτερη Μονάδα, αλλά κυρίως να πληροφορηθούν οι νεότεροι την ύπαρξη και την δράση της.

Δεν ήταν εύκολη η εξεύρεση στοιχείων για το 499 Τάγμα Διαβιβάσεων. Η Δνση Ιστορίας Στρατού αγνοεί εντελώς την ύπαρξή του, ενώ η Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων (ΥΣΑ) έχει στοιχεία για ένα μέρος μόνον της περιόδου λειτουργίας του. Ευτυχώς, είναι ακόμη εν ζωή πολλά από τα στελέχη που υπηρέτησαν σ’ αυτό και πρόθυμα να μοιραστούν τις αναμνήσεις τους, τα δικά τους αρχεία και τις φωτογραφίες. Όμως πολλά από αυτά που διηγήθηκαν από τη θητεία τους στο «Τσιγγάνικο», θα φαινόταν απίστευτα σήμερα.

Το 1949 η Ελλάδα έβγαινε αργά από μια δεκαετία πολέμων, ρημαγμένη και με τις υποδομές της εντελώς κατεστραμμένες. Οι τηλεπικοινωνίες ήταν στοιχειώδεις και ουσιαστικά ανύπαρκτες έξω από τις μεγάλες πόλεις. Ο ΟΤΕ ιδρύθηκε το 1949, αλλά μέχρι να ανδρωθεί, περιοριζόταν στην ικανοποίηση αναγκών των μεγάλων αστικών κέντρων. Στο Στρατό Ξηράς, η ανάγκη της ενσύρματης επικοινωνίας μεταξύ των Στρατηγείων-διοικήσεων-στρατοπέδων-φυλακίων Προκαλύψεως αντιμετωπιζόταν αποσπασματικά –τοπικά, με τα απλά καλώδια εκστρατείας που ήταν απλωμένα στο έδαφος κι έτσι υφίσταντο πολλές βλάβες, ακόμη και από αιγοπρόβατα που εύρισκαν νόστιμη τη μόνωση τους, με συνέπεια βραχυκυκλώματα και διακοπές των γραμμών.

Όμως, από το 1948 το πρόβλημα είχε διαγνωσθεί έγκαιρα και είχε αποφασισθεί η συγκρότηση μιας ειδικής Διμοιρίας Κατασκευής Μονίμων γραμμών με έδρα την Καρδίτσα, υπαγόμενης στο Τάγμα ΔΒ του Β’ Σώματος Στρατού (το οποίο τότε είχε έδρα τη Λάρισα). Το 1949 η Διμοιρία μετασχηματίστηκε σε Τάγμα με την ονομασία «499 Τάγμα Διαβιβάσεων Κατασκευής Μονίμων Γραμμών» και από το 1952 τέθηκε υπό διοίκηση της 1ης Στρατιάς.

Αποστολή του Τάγματος ήταν η σύνδεση φυλακίων και στρατοπέδων μεταξύ τους, με την κατασκευή νέων «Μονίμων Στρατιωτικών Κυκλωμάτων» (ΜΣΚ), δηλ. γραμμών από γυμνό χάλκινο σύρμα διατομής 2,5 χιλιοστών, που στερεώνονται σε μονωτήρες πορσελάνης βιδωμένους σε ξύλινους στύλους ύψους από 6 έως 9 μέτρων. Το χάλκινο σύρμα έχει πολύ καλύτερη απόδοση από το απλό καλώδιο εκστρατείας, μικρότερη απόσβεση κι επιτρέπει επικοινωνία σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις. Η χρήση υψηλών στύλων ελαττώνει τα προβλήματα αποκοπής των γραμμών από διερχόμενα οχήματα, εφόσον αυτοί είναι σε επαρκές ύψος.

Επίσης, αποστολή του 499 ΤΔΒ ΚΜΓ ήταν και η εν συνεχεία συντήρηση των ήδη κατασκευασθέντων ΜΣΚ, ένα έργο που απαιτούσε τεχνογνωσία, εργαλεία και υλικά που δεν κατείχαν τότε ακόμη τα κοινά Τάγματα ΔΒ των Μεραρχιών και ήταν δύσκολο να αναλάβουν, με δεδομένα και τα επιχειρησιακά τους καθήκοντα.

Παραδοσιακά, κάθε άνοιξη η Μονάδα αναχωρούσε από την Καρδίτσα και μεταστάθμευε σε διάφορες περιοχές της βόρειας Ελλάδoς, από την Ήπειρο μέχρι τον Έβρο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της 1ης Στρατιάς, όπου τα οργανωμένα συνεργεία ξεκινούσαν τις εργασίες τους : Συνεργείο αναγνωρίσεως, Συνεργείο δρομολογήσεως-χαράξεως, Συνεργεία (δύο ή τρία ταυτόχρονα) κατασκευής-συντήρησης. Επέστρεφαν όλοι πίσω στην έδρα περίπου στο τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους, αφού είχαν διανύσει εκατοντάδες χιλιόμετρα, κατασκευάζοντας ΜΣΚ σε δυσπρόσιτα και μακρά δρομολόγια όπως για παράδειγμα η διαδρομή Βέροια-Νάουσα-Έδεσσα-Αριδαία-Εύζωνοι, αλλά και σε πιο πεδινά όπως Κιλκίς-Λαγκαδάς-Ρεντίνα, κι έχοντας ζήσει τις δυσκολίες ζωής σε καταυλισμούς στην ύπαιθρο καθ’ όλο αυτό το διάστημα. Στην έδρα της Μονάδος, κατά την διάρκεια του χειμώνα, γινόταν συντήρηση των εργαλείων, αναπλήρωση των αναλωσίμων υλικών και προετοιμασία για την ενεργή περίοδο.

Το 499 ΤΔΒ ΚΜΓ ήταν Τάγμα ειδικής συνθέσεως, με τροχαίο υλικό εξειδικευμένο. Διέθετε τα ειδικά οχήματα Αποθήκευσης Υλικών Γραμμών τύπου V-17 κι επίσης τα ειδικά οχήματα με γεωτρύπανα διανοίξεως οπών τύπου V-18 (ένα μόνον διασώζεται, στο Μουσείο Σχολής ΔΒ στο Χαϊδάρι) καθώς και τα ειδικά ρυμουλκούμενα μεταφοράς στύλων τύπου Κ-36 .

Η επιτυχία της προσπάθειας τους απαιτούσε κάθε φορά λεπτομερή οργάνωση και επιτελικό συντονισμό, αξιοθαύμαστο για τα δεδομένα της εποχής. Οι στύλοι αποστέλλοντο σιδηροδρομικώς σε σταθμούς κοντά σε κάθε περιοχή ενεργείας του Τάγματος, μεταφορτώνονταν στα ρυμουλκούμενα Κ-36 και μεταφέρονταν σε επιλεγμένα σημεία κατά μήκος της διαδρομής κάθε γραμμής.

Με τα γεωτρύπανα V-18 άνοιγαν ταχέως τις οπές των στύλων, αλλά όταν το έδαφος ήταν ορεινό-βραχώδες, τότε οι Διαβιβαστές χρησιμοποιούσαν ακόμη κι εκρηκτικά (!) για να τις ανοίξουν, χωρίς να έχουν ιδιαίτερη εκπαίδευση σε αυτό το επικίνδυνο αντικείμενο. Κατά κανόνα όμως επεδίωκαν η δρομολόγηση των γραμμών να είναι παράλληλη με οδούς ώστε να είναι ευχερής η κατασκευή, αλλά και η συντήρηση των ΜΣΚ. Το χάλκινο σύρμα είναι αρκετά βαρύτερο από το καλώδιο εκστρατείας, κι έτσι η μεταφορά του, η ανάρτηση στους μονωτήρες επί των στύλων και η τάνυση της γραμμής στο σωστό βέλος κάμψεως ήταν επίπονες εργασίες, επαναλαμβανόμενες σε όλο το μήκος κάθε γραμμής.

Η αναρρίχηση κι η εργασία επί των στύλων με τα χάλκινα σύρματα, πέρα από κουραστική, είναι αρκετά εξειδικευμένη και απαιτεί ειδική εκπαίδευση κι εργαλεία, αρκετά από τα οποία ευτυχώς σήμερα διασώζονται στο Μουσείο της Σχολής ΔΒ.

Η ζωή στα Συνεργεία κατασκευής των ΜΣΚ ήταν πολύ διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη Μονάδα του Στρατού. Η αποστολή και η φύση της εργασίας υποχρέωναν την διαμονή αξιωματικών και οπλιτών σε σκηνές, όπου βεβαίως δεν δινόταν και μεγάλη σημασία στην ατομική καθαριότητα, γεγονός που απεικονίζεται και σε ποινές διότι «παρά τας διαταγάς μετέβησαν δια λήψη λουτρού εις παρακείμενον ποταμόν». Το πρωινό ξύρισμα ήταν πρόβλημα, ενώ το πλύσιμο των ενδυμάτων γινόταν κάθε Κυριακή, που ήταν ημέρα αναπαύσεως. Στο μαγείρεμα του καθημερινού φαγητού υπήρχε δυσκολία, με την καλύτερη περίπτωση όταν ήταν κοντά σε κάποιο χωριό, οπότε δικαιολογείτο κάποιο ποσό χρημάτων «δι’ έψησιν εις ιδιωτικούς αρτοκλιβάνους», ενώ η έλλειψη ψυγείων ήταν βασανιστική. Επιπλέον, οι άνδρες του Τάγματος ήταν αναγκασμένοι να είναι πάντα με τον οπλισμό τους έτοιμο για αντιμετώπιση τυχόν άγριων ζώων, αλλά και διότι συχνά εργαζόταν πολύ κοντά στη συνοριακή γραμμή.

Δεν ήταν «δημοφιλής» στο στρατιωτικό προσωπικό μια μετάθεση στο 499 ΤΔΒ ΚΜΓ. Οι διαρκείς μετακινήσεις στην Ήπειρο, Μακεδονία και Θράκη, η νέα περιοχή ενεργείας κάθε 2-3 εβδομάδες, η συνεχής διαβίωση στην ύπαιθρο σαν τους Ρομά, συνετέλεσε ώστε σύντομα καθιερώθηκε η ονομασία της Μονάδας «Τσιγγάνικο». Δεν προσήλκυσε την αφρόκρεμα του προσωπικού αφού έπρεπε το μισό έτος να είναι μακριά από τις οικογένειες τους κι από κατοικημένους τόπους, με κουραστική εργασία κάθε μέρα, με δυσχέρειες στον ανεφοδιασμό και με απουσία οποιασδήποτε «πολυτέλειας» που απολάμβαναν άλλοι Διαβιβαστές π.χ. στα Κέντρα Επικοινωνιών.

Το Τάγμα είχε δύναμη περίπου 80 ανδρών μόνον κι έτσι σε κάθε περιοχή δράσεως του ενισχυόταν προσωρινά με στρατιώτες αποσπασμένους από Μονάδες της περιοχής, οι οποίες όμως φυσικά δεν έστελναν τους καλύτερους. Αυτό όμως το μείγμα καταστάσεων χαλαρής πειθαρχίας και οπλιτών χωρίς οργανικούς δεσμούς είχε ως συνέπεια σοβαρά παραπτώματα, μέχρι και λιποταξίες. Η ανάγκη λειτουργίας πολλών Συνεργείων ταυτόχρονα κι ανεξάρτητα, επέβαλε στους μικρούς ηγήτορες να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, με συνέπεια να κάνουν λάθη λόγω ανωριμότητας.

Όλα αυτά δεν ήταν στοιχεία που προδιέθεταν ευχάριστα τα νεοτοποθετούμενα στελέχη κι έτσι ο χρόνος παραμονής τους στο Τάγμα ήταν μικρός, με συχνές απουσίες από τα καθήκοντα τους, για άλλες εκπαιδεύσεις ή νοσηλείες.

Επίσης, μεγάλες ήταν οι δυσχέρειες διοίκησης κι ελέγχου μιας τέτοιας ιδιόμορφης Μονάδας, πολλοί οι κίνδυνοι να εκτεθούν οι διοικητές και ανύπαρκτες οι ανταμοιβές για το προσωπικό, αφού από το σπουδαίο παραγωγικό έργο του 499 επωφελούντο οι άλλες Μονάδες. Ερευνώντας τις διαδοχικές διοικήσεις του Τάγματος, για την περίοδο που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία στην ΥΣΑ, βρίσκουμε συνήθως αξιωματικούς βαθμού Ταγματάρχη, αλλά διαπιστώνουμε ότι για μακρές περιόδους διετέλεσαν διοικητές αξιωματικοί μικρότερων βαθμών από Λοχαγοί έως Ανθυπασπιστές, ενώ για μία σύντομη περίοδο, διοικητής Τάγματος ήταν ακόμη και Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός! Παρ όλα αυτά, τα στελέχη έδειχναν αφοσίωση και πάντοτε αποπεράτωναν έγκαιρα όλες τις προγραμματισμένες κατασκευές.

Περισσότερο από είκοσι έτη το «Τσιγγάνικο Τάγμα» ήταν ενεργό. Φθάνοντας στα μέσα της δεκαετίας του 1970, τα πράγματα άλλαξαν. Η ενηλικίωση του ΟΤΕ, που πλέον ανέπτυξε δική του υποδομή, κι έτσι ήταν σε θέση να παρέχει γραμμές σε κάθε χωριό, αλλά και η ευρεία διάδοση της κατασκευής των Υπογείων Δικτύων Οχυρώσεως από ιδιώτες εργολάβους, σε συνδυασμό με την επικράτηση της λογικής του «κάθε εργασία κοστολογείται», προκάλεσαν την αναθεώρηση της ανάγκης ύπαρξης του 499 ΤΔΒ ΚΜΓ. Το 1973 εκπονήθηκε οικονομοτεχνική μελέτη, με την οποία διαπιστώθηκε ότι ένα χιλιόμετρο ΜΣΚ των 4 ζευγών επί στύλων κατασκευασμένο από το 499 ΤΔΒ ΚΜΓ, ήταν συγκρίσιμο σε κόστος με 600 μέτρα υπογείου καλωδίου 50 ζευγών κατασκευασμένο από εργολάβο. Έτσι τελικά το ΓΕΣ απεφάσισε την διάλυση της Μονάδας τον Δεκέμβριο του 1975 και την ανάληψη του έργου συντήρησης όσων ΜΣΚ είχαν απομείνει στη ζώνη ευθύνης τους από τα οικεία Τάγματα ΔΒ, αφού προηγουμένως θα έπαιρναν τα οχήματα και υλικά του 499 ΤΔΒ ΚΜΓ και το προσωπικό τους θα εκπαιδευόταν κατάλληλα.

Αποτιμώντας την 26ετή διαρκή προσφορά του «Τσιγγάνικου Τάγματος» μπορούμε να πούμε ότι είχε σίγουρα σημαντικότατη συμβολή στην αποκατάσταση και βελτίωση των ενσυρμάτων επικοινωνιών, την περίοδο που λειτούργησε. Αν για μια στιγμή υποθέσουμε ότι δεν είχε δημιουργηθεί αυτή η ξεχωριστή Μονάδα και ότι δεν είχαν κατασκευασθεί τα εκατοντάδες χιλιόμετρα Μονίμων Γραμμών, αμέσως θα φανεί πόσο ελλειπής θα ήταν ο σύνδεσμος Φυλακίων-Μονάδων-Στρατηγείων, πόσο προβληματική θα ήταν η μετάδοση διαταγών και αναφορών, αλλά και πόσο δυσμενείς επιπτώσεις θα είχε αυτό στην επιχειρησιακή ικανότητα του Στρατού και στην ανασυγκρότηση της χώρας.

Τα στελέχη του 499 ΤΔΒ ΚΜΓ κλήθηκαν να εργασθούν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, μακρυά από κάθε είδους άνεση, χωρίς όμως και να απολαύσουν την αναλογούσα, ηθική τουλάχιστον, αναγνώριση της προσφοράς και θυσιών τους.

Σήμερα, έστω καθυστερημένα, τιμούμε κι εκφράζουμε τη δική μας ευγνωμοσύνη προς εκείνους που εγκατέστησαν, ανέπτυξαν και συντήρησαν τις πρώτες μεταπολεμικές επικοινωνίες της Ελλάδoς και ελπίζουμε τα νεώτερα στελέχη, να τους μοιάσουν στο ζήλο και στην αποτελεσματικότητα.

Χρήστος Νοταρίδης

Ταξχος ε.α.

Σημ. Ιδιαίτερες ευχαριστίες για την παροχή πληροφοριών, στοιχείων και φωτογραφιών στα πρώην στελέχη του 499 ΤΔΒ ΚΜΓ, τους κ. Δ. Κοντάκο, Ε. Μαραγκάκη και Ε. Φασιά.

 

 
 

sigjrr

 
 

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου 2022

 

Η παρέλαση στην Καρδίτσα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Στο 34ο λεπτό η διέλευση της Ραδιολέσχης.

 

Το βίντεο

 
 
 

sigjrr

 
 

Πρόσκοποι & J.O.T.A. 2022

 

Jamboree on the Αir 2022

Το Σαββατοκύριακο 15 και 16 Οκτωβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί για μια ακόμα χρονιά το Jamboree on The Air & Jamboree on the Internet

Ραδιοερασιτέχνες σε όλο τον κόσμο θα συνδράμουν τα Προσκοπικά Συστήματα, ώστε να επικοινωνήσουν με άλλους προσκόπους σε άλλες χώρες, αλλά και να γνωρίσουν τον ραδιοερασιτεχνισμό.

Στα πλαίσια αυτά αύριο το απόγευμα, πρόσκοποι από το Σύστημα Προσκόπων Καρδίτσας, θα επισκεφθούν το γραφείο της Ραδιολέσχης Καρδίτσας για να πραγματοποιήσουν επικοινωνίες με άλλους Προσκόπους.

-------- ..

Jamboree On The Air 2022 JOTA-JOTI 2022

Χθες το απόγευμα του Σαββάτου 15 Οκτωβρίου 2022, υποδεχτήκαμε στο γραφείο της Ραδιολέσχης Καρδίτσας, προσκόπους από το 1ο Σύστημα Προσκόπων Καρδίτσας, για να πραγματοποιήσουν το JamboreeontheAir 2022.

Τα παιδιά ενημερώθηκαν για τον ραδιοερασιτεχνισμό, την λειτουργία των ασυρμάτων και την δραστηριότητα της Ραδιολέσχης Καρδίτσας.

Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκαν επαφές με προσκόπους από την Επανομή Θεσσαλονίκης, την Τρίπολη και την Χίο.

 

 
 

sigjrr

 
 

Ραδιοχώρα τα κατεχόμενα της Κύπρου

 

Συνάδελφοι ραδιοερασιτέχνες καλημέρα . Σήμερα ανακάλυψα με λύπη μου ότι η ηλεκτρονική σελίδα https://www.dx-world.net/ πραγματοποιούν διεθνή ψηφοφορία για την ανάδειξη νέας ραδιοχώρας ? Και μία από αυτές πια είναι? 1Β τα κατεχόμενα από τους τούρκους της ΚΥΠΡΟΥ μας . Βοηθήστε όλη και ψηφίστε αρνητικά τους βάρβαρους βιαστές της μεγαλονήσου. ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ !!!

 

 
 

sigjrr

 
 

Ψηφιακός επαναλήπτης SV4R

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ

Γίνεται γνωστό στους συναδέλφους ραδιοερασιτέχνες, ότι ο ψηφιακός επαναλήπτης SV4R της Ραδιολέσχης Καρδίτσας, μετά την λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, λειτουργεί πλέον από σήμερα στις αδειοδοτημένες συχνότητες που είναι:

RX: 439.28750 Mhz

TX: 431.68750 Mhz

Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις παραμένουν ως έχουν, δηλαδή:

Πανελλαδικό: Time slot 1 με Talk Group 202

Πανθεσσαλικό: Time slot 2 με Talk Group 9.

Τοπικό: Time slot 2 με Talk Group 8.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που χρησιμοποιούν το δίκτυο DMR+ να προβούν στις απαραίτητες ρυθμίσεις συχνοτήτων στους πομποδέκτες τους.

Καλές ψηφιακές επικοινωνίες.

 

 

 

random_14.jpg
Greek English French German Italian Russian Spanish
1271388
(Since25Apr2012) Το_"ip"_σου_είναι_το..3.230.173.188