Εμφάνιση # 
Τίτλος Εμφανίσεις
Συντήρηση Επαναλ. R4 και RU4 9/10 57
Συντήρηση Επαναλ. R4 και RU4 4/9/22 55
Επισκευή επαναληπτών 27-06-2922 506
Διακοπή λειτουργίας επαναληπτών 500
Εγκατάσταση & Λειτουργία Ψηφιακού Επαναλήπτη SV4R 847
Εργασίες στον επαναλήπτη RU4. (29 Ιουλ. 2018) 2620
Εργασίες στους επαναλήπτες 24-09-17 2762
Συντήρηση επαναληπτών R4 και RU4 (Αυγ.2015) 3384
Επίσκεψη στο επαναλήπτη RU4 - 19 Απριλίου 3303
Επίσκεψη στο επαναλήπτη R4 - 03 Μαρτίου 3623
Επίσκεψη στον επ/λήπτη RU4_22Μαρ 6349
Επίσκεψη στους επαναλήπτες R4-RU4 3809
Συντήρηση επαναλήπτη RU4 (Ιούνιος 2013) 4071
Συντήρηση επαναληπτών R4 & RU4 (Αύγ. 2012) 4209
Συντήρηση επαναληπτών R4 & RU4 (Ιούν. 2012) 4147
Συντήρηση στον Επαναλήπτη RU4 (Ιουλ.2011) 4095
Επίσκεψη στους Επαναλήπτες R4 & RU4 (Oκτ.2010) 3843
Συντήρηση στον Επαναλήπτη R4 (Iουν. 2010) 4108
Συντήρηση Επαναληπτών R4 & RU4 (Απρ.2007) 4525
Δίκτυο Επαναληπτών της Ραδιολέσχης Καρδίτσας 5532
random_17.jpg
Greek English French German Italian Russian Spanish
1192742
(Since25Apr2012) Το_"ip"_σου_είναι_το..3.239.2.192