Εμφάνιση # 
Τίτλος Εμφανίσεις
Συντήρηση Επαναλ. R4 και RU4 9/10 303
Συντήρηση Επαναλ. R4 και RU4 4/9/22 278
Επισκευή επαναληπτών 27-06-2922 713
Διακοπή λειτουργίας επαναληπτών 711
Εγκατάσταση & Λειτουργία Ψηφιακού Επαναλήπτη SV4R 1056
Εργασίες στον επαναλήπτη RU4. (29 Ιουλ. 2018) 2812
Εργασίες στους επαναλήπτες 24-09-17 2970
Συντήρηση επαναληπτών R4 και RU4 (Αυγ.2015) 3588
Επίσκεψη στο επαναλήπτη RU4 - 19 Απριλίου 3500
Επίσκεψη στο επαναλήπτη R4 - 03 Μαρτίου 3814
Επίσκεψη στον επ/λήπτη RU4_22Μαρ 6546
Επίσκεψη στους επαναλήπτες R4-RU4 4002
Συντήρηση επαναλήπτη RU4 (Ιούνιος 2013) 4282
Συντήρηση επαναληπτών R4 & RU4 (Αύγ. 2012) 4427
Συντήρηση επαναληπτών R4 & RU4 (Ιούν. 2012) 4357
Συντήρηση στον Επαναλήπτη RU4 (Ιουλ.2011) 4293
Επίσκεψη στους Επαναλήπτες R4 & RU4 (Oκτ.2010) 4057
Συντήρηση στον Επαναλήπτη R4 (Iουν. 2010) 4303
Συντήρηση Επαναληπτών R4 & RU4 (Απρ.2007) 4732
Δίκτυο Επαναληπτών της Ραδιολέσχης Καρδίτσας 5786
random_23.jpg
Greek English French German Italian Russian Spanish
1271409
(Since25Apr2012) Το_"ip"_σου_είναι_το..3.230.173.188