Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

               Το νέο ΔΣ από 24 Μαρτίου 2019

Σπ. Αυγέρης2 sv4ddm SV4DDM Πρόεδρος
Δημ. Παπούλιαςsv4ddk SV4DDK Αντιπρόεδρος
Ιωάν. Αδάμος7 sy4bbd SV4RRK Γραμματέας
Παν. Μανώλης4 sv4geg SV4GEG Ταμίας
Κων. Αδάμοςsv4rtg SV4RTG Μέλος
Δημ. Βογιατζής1 sv4gde SV4GDE Μέλος
Δημ. Ζυγούρης6 sv4rhf SV4RHF Μέλος

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Εξελεγκτική επιτροπή

Γαλάνης Παναγιώτης SV4RXA Μέλος
Γατσαποστόλης Στέφανος SY4BBB Μέλος
Σακελλαρίου Στέφανος SY4BTE Μέλος

 

                    Εφορευτική επιτροπή

Ζαχαρής Κωνσταντίνος SV4RRJ Μέλος
Καλογρούλης Σωτήριος SV4RIX Μέλος
Σίμου Μαρία SV4RTH Μέλος

 

 

 

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Απριλίου 2017 η συγκρότηση των επιτροπών όπως προβλέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό ως εξής:
1. Επιτροπή Δημοσιών σχέσεων: Παπούλιας Δημήτριος, Αδάμος Κωνσταντίνος, Μανώλης Παναγιώτης
2. Επιτροπή Εκπαίδευσης: Αυγέρης Σπυρίδων, Ζυγούρης Δημήτριος, Αδάμος Ιωάννης
3. Επιτροπή Σχεδιασμού εκτάκτων Αναγκών: Μανώλης Παναγιώτης, Ηλίας Ζαχαράκης, Γάκης Χρήστος
4. Τεχνική Επιτροπή: Αυγέρης Σπυρίδων, Ζυγούρης Δημήτριος, Αδάμος Ιωάννης, Σακελλαρίου Στέφανος
(ειδικώς για την παρούσα επιτροπή λόγο της ιδιαιτερότητας και του εξειδικευμένου γνωστικού αντικειμένου και επειδή απαιτείται πολύωρη προσωπική ενασχόληση αποφασίστηκε η συγκρότηση της να αποτελείται από 4 άτομα τα οποία θα προωθούν τους σκοπούς της επιτροπής)
5. Επιτροπή Παρεμβολών: Παπούλιας Δημήτριος, Αυγέρης Σπυρίδων, Μανώλης Παναγιώτης
6. Πειθαρχική επιτροπή: Αυγέρης Σπυρίδων, Αδάμος Κωνσταντίνος, Βογιατζής Δημήτριος
7. Επιτροπή QSL καρτών: Αδάμος Ιωάννης, Αδάμος Κωνσταντίνος, Γαλάνης Παναγιώτης
 
Επίσης:
1. Ομόφωνα αποφασίστηκε η συγκρότηση ειδικής ομάδας η οποία εξουσιοδοτείται να ελέγξει, να ερευνήσει και να πράξη ότι ο νόμος προβλέπει για την λειτουργία των επαναληπτών της Ραδιολέσχης σε σχέση με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Η ομάδα ραδιοεπαναληπτών θα απαρτίζεται από τους: Παπούλιας Δημήτριος, Αδάμος Κωνσταντίνος, Αυγέρης Σπυρίδων, Μανώλης Παναγιώτης και Νταντάμης Δημήτριος.
2. Ομόφωνα αποφασίστηκε η συγκρότηση ομάδας η οποία θα έχει ως μέλημα την συντήρηση και τον έλεγχο καλής λειτουργίας του οχήματος της Ραδιολέσχης καθώς και την αναβάθμισή του. Η ομάδα αυτή θα αποτελείτε από τους: Αυγέρης Σπυρίδων, Ζυγούρης Δημήτριος και Ζαχαράκης Ηλίας.
3. Ανάθεση των καθηκόντων του Λεσχιάρχη : Γαλάνης Παναγιώτης
random_22.jpg
Greek English French German Italian Russian Spanish
931550
(Since25Apr2012) Το_"ip"_σου_είναι_το..54.204.73.51