Διατελέσαντα Δ.Σ.

 

 

               Το νέο ΔΣ από 7 Οκτωβρίου 2021

Παν. Μανώλης4 sv4geg SV4GEG Πρόεδρος
Δημ. Βογιατζής1 sv4gde SV4GDE Αντιπρόεδρος
Δημ. Ζυγούρης6 sv4rhf SV4RHF Γραμματέας
Σπ. Αυγέρης2 sv4ddm SV4DDM Ταμίας
Δημ. Παπούλιαςsv4ddk SV4DDK Μέλος
Σπ. Ανδρεόπουλος7 sv4ima SV4IMA Μέλος
Αλέξης Μαντές5 sy4aim SY4AIM Μέλος

 

 

 

 

                         Εξελεγκτική επιτροπή

Γαλάνης Παναγιώτης SV4RXA Μέλος
Γατσαποστόλης Στέφανος SY4BBB Μέλος
Σακελλαρίου Στέφανος SY4BTE Μέλος

 

                    Εφορευτική επιτροπή

Ζαχαρής Κωνσταντίνος SV4RRJ Μέλος
Καλογρούλης Σωτήριος SV4RIX Μέλος
Σίμου Μαρία SV4RTH Μέλος

 

 

 

 ===================

 

 

 

               Το νέο ΔΣ από 24 Μαρτίου 2019

Σπ. Αυγέρης2 sv4ddm SV4DDM Πρόεδρος
Δημ. Παπούλιαςsv4ddk SV4DDK Αντιπρόεδρος
Ιωάν. Αδάμος7 sy4bbd SV4RRK Γραμματέας
Παν. Μανώλης4 sv4geg SV4GEG Ταμίας
Κων. Αδάμοςsv4rtg SV4RTG Μέλος
Δημ. Βογιατζής1 sv4gde SV4GDE Μέλος
Δημ. Ζυγούρης6 sv4rhf SV4RHF Μέλος

 

  

                         Εξελεγκτική επιτροπή

Γαλάνης Παναγιώτης SV4RXA Μέλος
Γατσαποστόλης Στέφανος SY4BBB Μέλος
Σακελλαρίου Στέφανος SY4BTE Μέλος

 

                    Εφορευτική επιτροπή

Ζαχαρής Κωνσταντίνος SV4RRJ Μέλος
Καλογρούλης Σωτήριος SV4RIX Μέλος
Σίμου Μαρία SV4RTH Μέλος

 

 

 

 ===================

 

 

               ΔΣ από 4 Απριλίου 2017

Σπ. Αυγέρης2 sv4ddm SV4DDM Πρόεδρος
Δημ. Παπούλιαςsv4ddk SV4DDK Αντιπρόεδρος
Ιωάν. Αδάμος7 sy4bbd SV4RRK Γραμματέας
Παν. Μανώλης4 sv4geg SV4GEG Ταμίας
Κων. Αδάμοςsv4rtg SV4RTG Μέλος
Ηλίας Ζαχαράκης6 sy4bbe SV4RTC Μέλος (από ΟΚΤ 17)
Αλέξης Μαντές5 sy4aim SY4AIM Μέλος (έως ΟΚΤ 17)

 

 

 

                          Εξελεγκτική επιτροπή

Γαλάνης Παναγιώτης SV4RXA Μέλος
Γατσαποστόλης Στέφανος SY4BBB Μέλος
Σακελλαρίου Στέφανος SY4BTE Μέλος

 

                    Εφορευτική επιτροπή

Ζαχαρής Κωνσταντίνος SV4RRJ Μέλος
Καλογρούλης Σωτήριος SV4RIX Μέλος
Σίμου Μαρία SV4RTH Μέλος

 

 

 

 ===================

 

 

               ΔΣ από 28 Απριλίου 2015

Δημ. Βογιατζής1 sv4gde SV4GDE Πρόεδρος
Σπ. Αυγέρης2 sv4ddm SV4DDM Αντιπρόεδρος
Δημ. Ζυγούρης6 sv4rhf SV4RHF Γραμματέας
Παν. Μανώλης4 sv4geg SV4GEG Ταμίας
Ηλίας Ζαχαράκης6 sy4bbe SY4BBE Μέλος
Ιωάν. Αδάμος7 sy4bbd SY4BBD Μέλος
Αλέξης Μαντές5 sy4aim SY4AIM Μέλος

 

                          Εξελεγκτική επιτροπή

Σπ. Ανδρεόπουλος SV4IMA Μέλος
Λάμπρος Βρέκος SY4AIG Μέλος
Δημοσθ. Γκίτσας SV4IMO Μέλος

 

                    Εφορευτική επιτροπή

Στέργιος Βασιλόγαμβρος SY4AIJ Μέλος
Παν. Μακρυγιάννης SV4RHV Μέλος
Βασ. Καλαντζής SV4IMC Μέλος

 

===================

  

               ΔΣ από 25 Απριλίου 2013

Δημ. Βογιατζής1 sv4gde SV4GDE Πρόεδρος
Σπ. Αυγέρης2 sv4ddm SV4DDM Αντιπρόεδρος
Αθαν. Χόντος3 sv4imy SV4IMY Γραμματέας
Παν. Μανώλης4 sv4geg SV4GEG Ταμίας
Δημ. Νταντάμης5 sv4geo SV4GEO Μέλος
Δημ. Ζυγούρης6 sv4rhf SV4RHF Μέλος
Κων. Μουζίνας7 sv4rja SV4RJA Μέλος

    

                         Εξελεγκτική επιτροπή

Δημοσθ. Γκίτσας SV4IMO Μέλος
Ευαγγ. Ρεντίφης SV4GDQ Μέλος
Δημ. Π"ναστασίου SV4IMT Μέλος

 

                    Εφορευτική επιτροπή

Αλεξ. Μαντές SY4AIM Μέλος
Λάμπρος Βρέκος SY4AIG Μέλος
Βασ. Καλαντζής SV4IMC Μέλος

  

 ============

 

                       Δ.Σ. από 3 Απριλίου 2011

Δημ. Βογιατζής1 sv4gde SV4GDE Πρόεδρος

Σπ. Αυγέρης2 sv4ddm

SV4DDM Αντιπρόεδρος

Αθαν. Χόντος3 sv4imy

SV4IMY Γραμματέας

Παν. Μανώλης4 sv4geg

SV4GEG Ταμίας
Δημ. Νταντάμης5 sv4geo SV4GEO Μέλος

Ιωάν. Μάνταλος (ιερεύς)6 sv4imi

SV4IMI Μέλος

Σπ. Ανδρεόπουλος7 sv4ima

SV4IMA Μέλος

  

                         Εξελεγκτική επιτροπή

Δημοσθ. Γκίτσας SV4IMO Μέλος
Ευαγγ. Ρεντίφης SV4GDQ Μέλος
Ανδρ. Τσαγκέτας SV4GEC Μέλος

  

                    Εφορευτική επιτροπή

Χρυσοστ. Κατέρης SV4GD Μέλος
Δημ. παπαναστασίου SV4IMT Μέλος
Βασ. Λέτσιος SV4GDM

Μέλος


=============

                       Δ.Σ. από 29 Μαρτίου 2009

Δημ. Βογιατζής SV4GDE Πρόεδρος
Δημ. Νταντάμης SV4GEO Αντιπρόεδρο
Αθαν. Χόντος SW4IMY Γραμματέας
Παν. Μανώλης SW4GEG Ταμίας
Σπ. Αυγέρης SV4DDM Μέλος
Αποστ. Γεωργίου SV4IMB Μέλος
Σπ. Ανδρεόπουλος SV4IMA Μέλος

  

                         Εξελεγκτική επιτροπή

Σωκρ. Λάππας SV4CXO Μέλος
Ευαγγ. Ρεντίφης SV4GDQ Μέλος
Ανδρ. Τσαγκέτας SV4GEC Μέλος

  

                    Εφορευτική επιτροπή

Χρυσόστ. Κατέρης SV4GDI Μέλος
Γεώργ. Σταφυλάς SW4LBH Μέλος
Χαράλ. Ζευγαράς SW4LBO

Μέλος


=============

                       Δ.Σ. από 18 Μαρτίου 2007

Δημ. Παπούλιας SV4DDk Πρόεδρος
Δημ. Βογιατζής SV4GDE Αντιπρόεδρος
Αθαν. Χόντος SW4IMY Γραμματέας
Αποστ. Γεωργίου SV4IMB Ταμίας
Σπ. Αυγέρης SV4DDM Μέλος
Παν. Μανώλης SW4GEG Μέλος
Δημ. Νταντάμης SV4GEO Μέλος

  

                         Εξελεγκτική επιτροπή

Σωκρ. Λάππας SV4CXO Μέλος
Ευαγγ. Σκορδάς SV4DDH Μέλος
Χρ. Κολοκύθας SW4JEU Μέλος

  

                    Εφορευτική επιτροπή

Ηλ. Γιαννουσάς SW4JEC Μέλος
Δημ. Τσιτσιός SW4IJEK Μέλος
Γεώργ. Σταφυλάς SW4LBH

Μέλος


=============

random_04.jpg
Greek English French German Italian Russian Spanish
1280143
(Since25Apr2012) Το_"ip"_σου_είναι_το..44.213.60.33