Εμφάνιση # 
Τίτλος Εμφανίσεις
Συντήρηση Επαναλ. R4 και RU4 9/10 261
Συντήρηση Επαναλ. R4 και RU4 4/9/22 240
Επισκευή επαναληπτών 27-06-2922 676
Διακοπή λειτουργίας επαναληπτών 679
Εγκατάσταση & Λειτουργία Ψηφιακού Επαναλήπτη SV4R 1022
Εργασίες στον επαναλήπτη RU4. (29 Ιουλ. 2018) 2776
Εργασίες στους επαναλήπτες 24-09-17 2931
Συντήρηση επαναληπτών R4 και RU4 (Αυγ.2015) 3553
Επίσκεψη στο επαναλήπτη RU4 - 19 Απριλίου 3467
Επίσκεψη στο επαναλήπτη R4 - 03 Μαρτίου 3783
Επίσκεψη στον επ/λήπτη RU4_22Μαρ 6511
Επίσκεψη στους επαναλήπτες R4-RU4 3965
Συντήρηση επαναλήπτη RU4 (Ιούνιος 2013) 4249
Συντήρηση επαναληπτών R4 & RU4 (Αύγ. 2012) 4393
Συντήρηση επαναληπτών R4 & RU4 (Ιούν. 2012) 4325
Συντήρηση στον Επαναλήπτη RU4 (Ιουλ.2011) 4262
Επίσκεψη στους Επαναλήπτες R4 & RU4 (Oκτ.2010) 4026
Συντήρηση στον Επαναλήπτη R4 (Iουν. 2010) 4269
Συντήρηση Επαναληπτών R4 & RU4 (Απρ.2007) 4699
Δίκτυο Επαναληπτών της Ραδιολέσχης Καρδίτσας 5747
random_07.jpg
Greek English French German Italian Russian Spanish
1257742
(Since25Apr2012) Το_"ip"_σου_είναι_το..44.211.117.197