Έλεγχοι Ε.Ε.Τ.Τ

Υποβολή Δηλώσεων Κεραιοσυστημάτων Ραδιοφωνικών Σταθμών
30 Δεκεμβρίου 2014
 
eettΣύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α΄/17-12-2014), οι νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθμοί οφείλουν εντός έξι μηνών από τη θέση σε ισχύ του νόμου, δηλαδή μέχρι τις 17-6-2015, να δηλώσουν στην ΕΕΤΤ τις κατασκευές κεραιών τους.
Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, η ΕΕΤΤ εργάζεται για την ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής των σχετικών Δηλώσεων και τη σύνταξη αναλυτικών οδηγιών αναφορικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την υποβολή των Δηλώσεων και των σχετικών δικαιολογητικών.
H ΕΕΤΤ με νεότερη ανακοίνωσή της θα παράσχει αναλυτικές οδηγίες επί της διαδικασίας υποβολής των Δηλώσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μην υποβάλλουν ερωτήματα (τηλεφωνικά ή και έντυπα) και να μην προβούν στην αποστολή άλλων σχετικών εγγράφων πριν μελετήσουν τις προαναφερόμενες οδηγίες που θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ. 
 
 
==========================================================
 
ΕΕΤΤ: 225 έλεγχοι ραδιοφάσματος στην περιφέρεια το επόμενο 4μηνο 
 
Στην εκ νέου έγκριση των κονδυλίων για τα συνεργεία ελέγχου ραδιοφάσματος προχώρησε η ΕΕΤΤ. Πρόκειται για πράξεις που αφορούν τα τρία περιφερειακά γραφεία στην Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και την Κρήτη. Σύμφωνα με τις οδηγίες, στο διάστημα 1 Ιανουαρίου 2015 έως και 30 Απριλίου 2015 τα συνεργεία καλούνται να πραγματοποιήσουν 60 ελέγχους στη Βόρεια Ελλάδα, 45 ελέγχους στη Δυτική Ελλάδα και 120 ελέγχους στην περιοχή της Κρήτης και του Αιγαίου. Οι έλεγχοι αφορούν τη χρήση του ραδιοφάσματος από ραδιόφωνο, τηλεόραση και ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Οι δαπάνες ανέρχονται σε 56.100 € για τα οποία υπάρχει πρόβλεψη στν προϋπολογισμό της ΕΕΤΤ έτους 2015. Ο Γενικός Συντονισμός των Συνεργείων Ελέγχου θα ασκείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος κ. Ηγουμενίδη Νικόλαο και τον Αναπληρωτή του Καλογερόπουλο Νικόλαο οι οποίοι θα αναφέρονταιστον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φάσματος κ. Λύρατζη Αναστάσιο για την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων. Τα Συνεργεία Ελέγχου θα απαρτίζονται κατά περίπτωση από τουλάχιστον τρία μέλη του κατά τόπους προσωπικού της Διεύθυνσης Φάσματος.

 

 

sigjrr

 

 

random_27.jpg
Greek English French German Italian Russian Spanish
1280153
(Since25Apr2012) Το_"ip"_σου_είναι_το..44.213.60.33